Bộ lập trình TM258LF42DT

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M258 CTRL ETH/CAN/SL/42DIO TRANSISTOR