Bộ lập trình TM221ME16TG

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL, M221-16IO TR,SOURCE ETH SPRING MOD