Bộ lập trình TSX3710128DT1

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module TSX MICRO,24VDC,16 IN/12 REL.O