Bộ lập trình TM258LF42DT4L

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M258 PLC ETH/CAN/SL/2PCI/42DIO/4AO