Bộ lập trình TM172PDG42S

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M172 PERF, DISP, 42 I/OS, ETH 2 MB 2 SSR