Bộ lập trình TM172PDG42R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M172 PERF, DISPLAY 42 I/OS, ETH, 2 MB