Bộ lập trình TM172E28R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M172 OPT. & PERF. EXPANSION 28 I/OS