Bộ lập trình TM172E12R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M172 OPT. PERF. EXPANSION 12 I/OS