Bộ lập trình TM171PDM27R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 PERF. DISPLAY 27 I/OS, MODBUS