Bộ lập trình TM171PBM27R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 PERF. BLIND 27 I/OS, MODBUS