Bộ lập trình TM171ODM22S

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 OPT. DISPLAY 22 I/OS, MODBUS, 2 SSR