Bộ lập trình TM171OBM22R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS