Bộ lập trình TM171OBM14R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~