Bộ lập trình TM171EO15R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 OPT. EXPANSION 15 I/OS