Bộ lập trình TM171EO14R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 OPT. EXPANSION 14 I/OS, 100-240VAC