Bộ lập trình BMXP3420102CL

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module Modicon M340 – processor – Zonder geheugenkaart – USB/Modbus/CANopen