Bộ lập trình BMXP342000

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M340-20, PROCESSOR USB/MODBUS