Bộ lập trình BMEP584040S

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M580, PROCESSOR SIL3, NIVEAU 4