Bộ lập trình 750-8202

Bộ lập trình Wago PLC CPU-module Controller PFC200 2 x Ethernet, RS-232/-485 lichtgrijs