Bộ lập trình TM241CE40R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL, M241-40IO RELAY ETHERNET