Bộ lập trình TM241CE24U

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL, M241-24IO TR,SINK ETHERNET