Bộ lập trình TM241C40U

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL, M241-40IO TR,SINK