Bộ lập trình TM241C40R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL, M241-40IO RELAY