Bộ lập trình TM241C24R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL, M241-24IO RELAY