Bộ lập trình TM221ME32TK

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module CTRL. M221-32IO TR.SOURCE ETH MODULAR