Bộ lập trình TM172PBG28R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M172 PERF, BLIND 28 I/OS, ETH, 2 MB