Bộ lập trình TM171ODM14R

Bộ lập trình Schneider Electric PLC CPU-module M171 OPT. SCHERM. 14ES MODBUS 100-240VAC